Privacy Notice


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Syvis Oy (0973963-7)
PL 1103
00101 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Syvis Oy asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

M. Syväniemi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään käyttäjätunnistukseen, ostotapahtumien tallentamiseen ja hallintaan sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite ja käyttäjätunnus sekä sähköpostiosoite, puhelinnumero ja ostohistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännöllisenä tietolähteenä ovat käyttäjän itse antamat tiedot.

7. Tietojen luovutukset.

Syvis Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojaaminen

Järjestelmän käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakasrekisteriin ei kuulu manuaalisia aineistoja.
Continue
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items